Anantapur . . Chittoor . Cuddapah . Nellore . Kurnool . Guntur . Prakasam . West Godavari . Vishakhapatnam . Srikakulam . Vizianagaram . Krishna . East Godavari
ANANTAPUR

MLS POINTS : 24

MANDALS : 66

SHOPS : 3012

CHITTOOR

MLS POINTS : 28

MANDALS : 66

SHOPS : 2902

CUDDAPAH

MLS POINTS : 19

MANDALS : 51

SHOPS : 1738

NELLORE

MLS POINTS : 15

MANDALS : 46

SHOPS : 1896

KURNOOL

MLS POINTS : 17

MANDALS : 55

SHOPS : 2436

GUNTUR

MLS POINTS :20

MANDALS : 60

SHOPS : 2803

PRAKASAM

MLS POINTS : 15

MANDALS : 56

SHOPS : 2151

WEST GODAVARI

MLS POINTS : 14

MANDALS : 48

SHOPS : 2220

KRISHNA

MLS POINTS : 17

MANDALS : 51

SHOPS : 2356

VISHAKAPATNAM

MLS POINTS : 30

MANDALS : 42

SHOPS : 2201

EAST GODAVARI

MLS POINTS : 21

MANDALS : 64

SHOPS : 2659

SRIKAKULAM

MLS POINTS : 18

MANDALS : 39

SHOPS : 2016

VIJAYANAGARAM

MLS POINTS : 15

MANDALS : 34

SHOPS : 1407